صفحه اصلی

گماردن یک فرمانده سپاهی در مقام فرمانده نیروی دریایی ایران

منبع: کتاب "تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران" صفحه 909

آقای خامنه ای در مقام ولی فقیه با صدور حکمی برای آقای شمخانی او را به سمت فرمانده نیروی دریایی ایران گماشت و بر پرسنل نیروی دریایی منت فرماندهی او را گذاشت. حکم او معنایی جز تحقیر آنان نداشت. حکم او چنین بود:

"من شما، شمخانی، را به فرماندهی نیروی دریایی منصوب می کنم. پرسنل نیروی دریایی موظفند حضور شما را در آن نیرو قدر داشته و حداکثر همکاری بنمایند..." (علی خامنه ای، روزنامه کیهان، 18 آبان 1368)

به یقین، چنین شیوه تفکر و تصمیم گیری درباره یک نیروی ارتش در تاریخ ارتش های جهان بی سابقه بوده است. طبعا چنین حکمی برای پرسنل نیروی دریایی ایران بسیار سخت بود و آن هم پس از 8 سال حضور در صحنه جنگ و نقش پیروزمندی که در جنگ ایفا کرده بودند. و بی گمان، اگر نیروی دریایی ایران موفق به شکست نیروی دریایی عراق در همان دو ماه اول جنگ نمی‌شد و چنانچه راه آبی ایران در خلیج فارس در محافظت نیروی دریایی ایران قرار نمی گرفت، شکست ایران در آن جنگ از همان ماههای نخست جنگ محتوم بود. با اینهمه، برگماری یک پاسدار به سمت فرماندهی آن نیرو که میزان دانش او در این مسئولیت حتی در سطح یک مهناوی سوم نیروی دریایی هم نبوده، تنها ابعاد انحصارطلبی و قشریت سران جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است

نیروی دریایی که 50 سال پیش از آن، شخصیتی مانند دریادار غلامعلی بایندر سمت فرماندهی نیروی دریایی را داشت و به همراه افسران پایگاه دریایی خرمشهر در مقابل ارتش متفقین و نیروی دریایی انگلستان جنگیدند و جان باختند و یا در دوره دفاع میهنی، شخصیتی مانند ناخدا دکتر مهندس بهرام افضلی و سایر فرماندهان و افسران برجسته این نیرو، همه توان و دانش خود را در خدمت دفاع از میهن قرار دادند.