بازگشت به صفحه اصلی

ناوچه تبرزین همراه عکسها

این عکس ها مربوط به مراسم استقبال از بازگشت سه فروند از ناوچه های سریع السیر موشک انداز از فرانسه به میهن است . در مسیر حرکت این ناوچه ها از بندر شربورگ به ایران ، تعدادی از افسران سابق نیروی دریائی به فرماندهی دریاسالار سابق کمال حبیب اللهی  ( آخرین فرمانده نیروی دریائی قبل از انقلاب ) و با تبانی با فرمانده ناوچه تبرزین ، این ناوچه را در آبهای اسپانیا ربوده و با برافراشتن پرچم سه رنگ با علامت شیروخورشید تبلیعات بین المللی وسیعی را علیه جمهوری اسلامی آغاز می کنند. با واکنش سریع نیروی دریائی ایران و در همکاری تنگاتنگ باوزارت امور خارجه و به ویژه شخص آقای میرحسین موسوی وزیر امور خارجه وقت ، تیمی ویژه از کادرهای ورزیده نیروی دریائی برای باز پس گیری این ناوچه در آبهای مراکش ، آماده حرکت می شود که اطلاع میرسد ربایندگان ناوچه آنرا در فرانسه ودر بندر مارسی به مقامات تحویل داده اند . ناخدا محمد حقیقت از سوی نیروی دریائی به فرانسه اعزام میگردد تا ناوچه تبرزین را تحویل و با پیوستن به دو ناوچه دیگر درخاک الجزایر که در انتظار ورود ناوچه سوم در بندر مرسی الکبیر آن کشور پهلو گرفته بودند، به سوی آبهای میهن حرکت کنند. ورود این ناوچه ها به سواحل ایران ، در بندر چاه بهار و بندرعباس ، با استقبال گرم مردم و پرسنل نیروی دریائی و به ویژه زنده یاد ناخدا بهرام افضلی فرمانده وقت نیروی دریائی که در این زمینه نقش بسیار فعال و ویژه ای را ایفا کرده بود، روبرو گردید. عکس های پیوست گوشه هائی از این مراسم را نشان می دهد.به صورت متوالی تماشا کنید