صفحه اصلی

نامه همایون مبصری از همکاران ناخدا بهرام افضلی

زنده یاد ناخدا افضلی ، بر خلاف نظر آن دسته از افسران نیروی دریایی که اعترافات تلویزیونی وی را باورکرده اند، انسانی بود پاک و نیک سرشت که شاید تنها گناهش هواخواهی و یا عضویت در یک حزب سیاسی باشد که البته آنهم دلیلی برای اعدام نبوده و نمیتوان برآن حکم خیانت راند. مسئله موشکِ هارپونِ ناوچه ی قهرمانِ پیکان هم خلط مطلب ازسوی جمهوری اسلامی است . اجازه بدهید ابتدا کمی در باره سابقه و اهمیت آن موشک بگویم. ایران اولین کشوری بود که این سلاح پیشرفته را از آمریکا دریافت داشته بود و در زمان این واقعه، علاوه بر ایران، کشور های بریتانیا و استرالیا هم این موشک را در اختیار داشتند- شوروی به شدت علاقمند به دسترسی به این موشک بود و در اولین پرتاب آزمایشی آن که یک ناوگروه رزمی به اقیانوس هند اعزام گردید، ناوهای هلیکوپتر بر و اطلاعاتی شوروی نیز ناو گروه رزمی را از دهانه تنگه هرمز تا محل پرتاب در اقیانوس هند بدور از خطوط کشتیرانی و از فاصله ای نسبتا نزدیک سایه وار دنبال و مانیتور میکردند- در این عملیات جت های جنگنده نیروی هوائی فانتوم جت ۷۴۷ تانکرسوخت گیری در حین پرواز، و هواپیماهای گشتی- دریایی نیروی دریایی ، P3-Orion درتحت فرماندهی عملیاتی نیروی دریایی قرار داشتند.

واضح ترین دلیل بی اساس بودن این تهمت که زنده یاد ناخدا افضلی نقطه ناوچه غرق شده را داده است ، اظهارات افسر مهندس متخصص نگهداری فنی موشک های هارپون است. این افسرمهندس از پیش از انقلاب بهمن و تا مدتی بعد از آن در این سمت مشغول به خدمت بود وبعد ها مستعفی گردید ) کسیکه از دوستان بسیار نزدیک من بوده و شخصا به شهادت او ایمان کامل دارم ( در زمان این حادثه ) غرق ناوچه پیکان ( و در حالیکه با استعفا از نیروی دریائی، دیگردر این نیرو سِ م تی نداشت ، ناخدا افضلی او را بعنوان یک کارشناس فنی و متخصص به دفتر خود دعوت نموده و چندین بار ازوی استسفار می کند که" اگر کسانی این موشک را از آب بیرون آورند آیا می توانند از آن بهره برداری اطلاعاتی نمایند یاخیر؛ و اگر چنین است می باید سریعا و قبل از آنکه این موشک در دست های نامحرمان قرار گیرد، تیمی برای استخراج آن به محل اعزام گردد ". بدین ترتیب می بینیم که این اتهام از پایه بی اساس است. و تازه مهمتر اینکه اسناد بکلی سری آن در دپوی موشکی بندرعباس و ستاد نیروی دریائی وجود داشت و نیازی نبود تا بمنظور دسترسی به ساختارهای آن ،عملیاتی وسیع وکاملا تخصصی آنهم دردید همگان و در منطقه ای رزمی و شرایطی جنگی برای استخراج این موشک ازکف دریا صورت پذیرد.

من اعترافات تلویزیونی را بنا بردلایل عقلی و شناخت کاملی که ازسیستم و روند کاری بازجویان در باز جویی ها دارم ، بطور کامل مردود میدانم ، انسان فرهیخته ای چون ناخدا افضلی با آن سطح دانش و آگاهی ومرتبه نظامی که دارای افکار سیاسی نیز می باشد، به خوبی میداند که نتیجه آن اعترافات چیزی بجز تیرباران نمی باشد. بنابراین باید قبول کرد و پذیرفت که وی برای متوقف نمودن بازجویی ها ، آگاهانه به استقبال نتیجه نهایی رفته و بدین طریق لکه ننگ را بدامن رژیم گذاشته است.

درخواست من از همکاران قدیم که بسیاری ازدور و نزدیک با او کار کرده و با روحیات عمیقا انسانی و میهن دوستانه اش آشنائی دارند، این است که او را همانطور که می دیدند و در طول سالیان می شناختندش ، یعنی همانی که بود در خاطره ها نگه داشته و حفظ نمایند؛ نه آنگونه که جمهوری اسلامی می خواهد ومدعی است.