صفحه اصلی

تلاش در راه استقلال تکنیکی نیروی دریایی ایران

ناخدا افضلی همه جانبه می اندیشید. از جمله درباره استقلال تکنیکی. سخت در تلاش بود تا گام هایی در جهت خودکفایی و استقلال تکنیکی و بستن قراردادهای برابر حقوق با کشورهای غیر متعهد بردارد. افضلی با وجود همه سنگ اندازی های راست گرایان، سرانجام در اوایل سال 1361 موفق شد هیئتی را برای بازدید از کارخانجات هند و بستن قرارداد به آن کشور اعزام کند.
برای تعمیرات اساسی ناوشکن های ببر و پلنگ نیروی دریایی و ناوشکن های انگلیسی ما، ناوشکن کلاس سام یعنی ناوشکن سام، زال، فرامرز و رستم در هندوستان با این کشور قراردادی بسته شد.
قرارداد به صرفه ای بود. قرار بر این بود که دو ناوشکن ما یعنی سام و زال در آنجا تعمیرات اساسی شوند و همزمان تمام پرسنل این ناو شکن ها به کارخانجات هند بروند، در آنجا با متخصصان هندی همکاری کنند و در‌واقع آموزش عملی ببینند. همچنین قرار شد که دو ناو دیگر را در شیپ یارد خودمان در کارخانجات بندر عباس به کمک متخصصان هندی در ایران تعمیر کنند.
این آغاز فصلی در مناسبات برابر و عادلانه برای استقلال تکنیکی نیروی دریایی بود. باید یادآور شد که پیش از انقلاب تعمیرات اساسی همین یگان ها قرار بود در انگلستان و یا در ایران تحت نظر کارشناسان انگلیسی انجام شود. ولی افضلی این سد را شکست و با هند وارد مذاکره و بستن قرارداد شد.
پس از بازگشت از هند، چند نفر از این هیات به همراه ناخدا افضلی و من برای دادن گزارش نزد خامنه ای رفتیم. به محض اینکه ناخدا افضلی در رابطه با کارخانجات هندوستان و قرارداد صحبت کرد و مزایای آن را برشمرد، خامنه ای به افضلی گفت:
"چرا هند؟ چرا به ترکیه نمی‌بری و با ترکیه این قرارداد را نمی بندی؟ هند که کشور وابسته است. حالا ما نمی‌خواهیم اطهار نظر کنیم ولی همه‌کس می‌دانند که هند وابسته به روسیه است." ناخدا افضلی بسیار ناراحت شد و گفت:
"آقای خامنه ای شما ترکیه را که وابسته به ناتو است وابسته نمی‌دانید ولی هند را وابسته می دانید. ترکیه و پاکستان دو کشوری هستند که ما باید هوشیار باشیم، ما نباید فریب بخوریم، آن‌ها دارند علیه انقلاب ما توطئه می کنند."
او در ادامه سخنانش گفت:
"قبل از آغاز جنگ، پاکستان از حمله عراق به ایران اطلاع داشته و وابسته نظامی و سفیر پاکستان در ایران مرتبا فشار می آوردند که ناوهای بزرگمان را بفرستیم در شیپ یارد و کارخانجات کراچی تعمیر شوند. من متوجه شدم که در اینجا نیرنگی وجود دارد. وقتی جنگ شروع شد فهمیدم که پاکستان در صدد این بوده که ناوهای ما را در کراچی محبوس کند تا ما نتوانیم در دریا مقاومت کنیم. راه صدور نفت بسته شود. اگر نیروی دریایی فعال نمی بود، طبیعی است که در جنگ شکست می خوردیم. آقای خامنه ای شما می‌دانید که ما اگر در دریا برتری نداشتیم در زمین مشکلات زیادی داشتیم. بنادر ما مسدود می شد، سلاح نمی رسید، آذوقه نمی رسید، وسایل و مواد اولیه نمی رسید و در داخل با مشکلات زیادی مواجه می شدیم. اگر در جنگ پیروزی به دست آوردیم به خاطر برتری نیروی دریایی و نقش نیروی دریایی در دریاست. "
خامنه ای سکوت کرد، و از سر این موضوع گذشت. و افضلی گزارش خود را به پایان رسانید. که البته با هزار توطئه و ترفند اجازه ندادند قرارداد تعمیر کشتی با هندوستان به مورد اجرا گذارده شود.