صفحه اصلی

اسامی 29 نفر از نظامیان میهن پرست سازمان نظامی حزب توده ایران که در کشتار 1367، در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند:

 1. ابوالقاسم افرایی، حبس ابد
 2. رحیم شمسی، حبس ابد
 3. صابر ظفرحیدری، حبس ابد
 4. سیف الله غیاثوند، حبس ابد
 5. تیمور راوندی، حبس ابد
 6. بهمن قنبری، 20 سال زندان
 7. محسن بیدگلی، 15 سال زندان
 8. بهمن نظامی، 15 سال زندان
 9. طوغان ربیعی، 14 سال زندان
 10. قدرت مقیمی، 12 سال زندان
 11. خلیل ابرقویی، 12 سال زندان
 12. غلامعلی واحد، 10 سال زندان
 13. فریدون مرادی، 10 سال زندان
 14. ناصر شاهسوند، 10 سال زندان
 15. محمد اسماعیل میرزایی، 10 سال زندان
 1. سیروس حکیمی، 10 سال زندان
 2. محسن حسین نژاد، 10 سال زندان
 3. داوود قریشی، 10 سال زندان
 4. محمد رحیمی، 8 سال زندان
 5. غلامرضا پیماندوست، 8 سال زندان
 6. حسن صرافپور، 8 سال زندان
 7. عباس هاشمی نژاد، 5 سال زندان
 8. خلیل مینایی ماسوله، 5 سال زندان
 9. محمدرضا یزدان پرست، 5 سال زندان
 10. غلامعلی داوری، 5 سال زندان
 11. رضا براتی، 5 سال زندان
 12. حسن معقول، 5 سال زندان
 13. حسین خزائلی، زیر 5 سال زندان
 14. علی نعیمی، زیر 5 سال زندان